Hệ thống xử lý khói thải lò hơi

Hoàn thành hệ thống xử lý khói thải lò hơi cho nhà máy Dầu Thực Vật Vocar