Các giải pháp tiết kiệm năng lựơng trong các cơ quan công sở, các khu vực hành chính sự nghiệp

CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LỰƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN CÔNG SỞ, CÁC KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

I. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện trong các cơ quan, công sở:

Tiết kiệm nói chung và tiết kiệm điện nói riêng là vấn đề Quốc sách, phải thực hiện lâu dài trong suốt quá trình tiêu thụ điện, chứ không phải chỉ thực hiện vào lúc thiếu điện. Để cho việc thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan, công sở có hiệu quả lâu dài và ổn định, ta cần tiến hành có bài bản trên 2 giải pháp: giải pháp kỹ thuật và giải pháp hành chính.

1. Giải pháp kỹ thuật:

a. Khi tiến hành tiết kiệm điện việc đầu tiên là phải tổ chức kiểm tra nắm tình hình  sử dụng điện trong toàn cơ quan hiện nay:

– Tình hình bố trí các trang thiết bị điện: đèn, quạt, vi tính, điều hoà nhiệt độ. .. (hợp lý, lãng phí theo các tiêu chuẩn của đơn vị công tác).

– Tình  hình sử dụng các trang thiết bị điện  (đèn, quạt,điều hoà nhiệt  độ,  máy photocopy, máy in, máy vi tính v.v…) của cán bộ trong cơ quan…

b. Đánh giá tình hình sử dụng điện qua kiểm tra và đề ra giải pháp kỹ thuật tiết kiệm điện.

– Thay tất cả các bóng đèn tròn sợi đốt  (nếu  có) bằng đèn compact hoặc đèn ống huỳnh quang để tiết kiệm điện.

-Thay bóng đèn ống neon thế hệ cũ 40W, 20W bằng bóng đèn ống neon thế hệ mới 36W, 18W và thay chấn lưu sắt từ bằng chấn lưu điện tử để tiết kiệm điện (khi thay một chấn lưu  sắt từ bằng chấn lưu điện tử của đèn 40W, ta tiết kiệm được mỗi giờ 4Wh và cho lưới điện 12,9Wh do không phải chuyên chở điện phản kháng).

– Thực hiện hai chế độ ánh sáng trong phòng: ánh  sáng đi lại sinh hoạt và ánh sáng làm việc.

Typical customers