Kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng là gì, tại sao doanh nghiệp phải thực hiện kiểm toán năng lượng. Đây thường là câu hỏi mà các chủ doanh nghiệp chưa thực sự hiểu hết về lợi ích và ý nghĩa của việc kiểm toán năng lượng. Công việc của kiểm toán năng lượng bao gồm: Đo kiểm xác định định mức tiêu thụ năng lượng hiện tại của nhà máy, trong quá trình kiểm toán năng lượng sẽ tìm thấy những cơ hội tiết kiệm năng lượng, từ đó giúp cho Doanh nghiệp nhận biết được những cơ hội đầu tư nhằm... Xem thêm

Xây lắp công nghiệp

Thi công xây lắp cải tạo hệ thống đường ống vận chuyển Dầu cho nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2. Các bồn dầu trong các nhà máy Điện luôn được thiết kế đủ lượng dầu dự phòng cho nhà máy trong thời gian tối thiểu 01 tuần khi bi sự cố đường ống cấp khí. Với lượng dự trữ khoảng 30,000 tấn dầu tương đương lượng tiền vốn tồn kho 60 tỷ đồng. Hiện nay với tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại, cùng với việc dự phòng vật tư thay thế cho đường... Xem thêm

Bảo vệ môi trường

Một hệ thống quan trắc hoàn toàn tự động, thông qua việc sử dụng công nghệ 3G để theo dõi từ xa các thông số môi trường nước bề mặt. Hệ thống này sẽ đo lường tự động các nồng độ pH, DO, nhiệt độ, ánh sáng,…Ngay sau đó, kết quả này sẽ tự động gửi về trung tâm dữ liệu để trung tâm này theo dõi các thông số biến đổi về môi trường tại mọi thời điểm – Nghiên cứu mới của một nhóm bạn trẻ trường Đại học Bách khoa có làm nên chuyện? Quan trắc môi... Xem thêm

Khách hàng tiêu biểu