Báo giá kiểm toán năng lượng

Để báo giá được việc thực hiện kiểm toán năng lượng thì cần phải khảo sát sơ bộ nhu cầu tiêu thụ năng lượng của nhà máy, cũng như tổng hợp các thiết bị sử dụng năng lượng của nhà máy hiện tại. Các cơ hội tiết kiệm năng lượng có thể mang lại được cho nhà máy.

Từ các cơ hội tiết kiệm năng lượng có thể mang lại được cho nhà máy thì chuyên viên tư vấn kiểm toán năng lượng phải ước lượng được thời gian thực hiện, thời gian thực hiện đo kiểm, thời gian lấy mẫu phân tích, số lượng mẫu đo có thể thực hiện được.

Ngoài ra giá trị báo giá kiểm toán năng lượng còn phụ thuộc vào yêu cầu của nhà máy về mức độ kiểm toán năng lượng đó là kiểm toán năng lượng chi tiết hay là kiểm toán năng lượng sơ bộ.

Hầu hết các nhà máy chưa hiểu hết thế nào là kiểm toán năng lượng chi tiết hay kiểm toán sơ bộ mà chi muốn thực hiện theo các yêu cầu của cơ quan chức năng, điều này dẫn đến giá trị báo giá kiểm toán thì rất cao nhưng chất lượng báo cáo kiểm toán năng lượng không mang lại mong muốn như chủ doanh nghiệp mong muốn.

Để có thông tin chi tiết báo giá kiểm toán năng lượng, Các doanh nghiệp cần đưa ra đầu bài cũ thể và thường được gọi hai hoặc ba đơn vị tư vấn báo giá và so sánh.

Mẫu báo giá kiểm toán xin tham khảo như sau:

Mr HOÀNG VĂN SANG

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG

NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Trụ sở: 160/9/18 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: 08.35540372 –     Fax: 08. 35540370

DI ĐỘNG: 0918699369

Web: www.vneec.com.vn    Email: sangvneec@gmail.com

Typical customers