Bảo vệ môi trường

Một hệ thống quan trắc hoàn toàn tự động, thông qua việc sử dụng công nghệ 3G để theo dõi từ xa các thông số môi trường nước bề mặt. Hệ thống này sẽ đo lường tự động các nồng độ pH, DO, nhiệt độ, ánh sáng,…Ngay sau đó, kết quả này sẽ tự động gửi về trung tâm dữ liệu để trung tâm này theo dõi các thông số biến đổi về môi trường tại mọi thời điểm – Nghiên cứu mới của một nhóm bạn trẻ trường Đại học Bách khoa có làm nên chuyện?
Quan trắc môi trường tự động “made in Việt Nam”

Đo kiểm môi trường lao động

Môi trường lao động là nơi diễn ra những hoạt động sản xuất, làm việc hằng ngày của mọi nhân công. Nó có vai trò, vị trí vô cùng quan trọng và liên quan tới chất lượng sản phẩm nên cần phải giám sát chặt chẽ cũng như nên kiểm tra, đo kiểm môi trường lao động để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân và giúp nhà máy vận hành ổn định. Công tác lập báo cáo chương trình quản lý và giám sát môi trường định... Xem thêm

Dịch vụ báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh sau đó báo cáo về các cơ quan có thẩm quyền nhằm đánh giá lại toàn bộ hiện trạng môi trường của các cơ sở trong thời gian qua, đồng thời cộng tác để thực hiện việc bảo vệ môi trường của cơ sở. Lập báo cáo giám sát môi trường để công ty biết rõ về hiện trạng chất lượng môi... Xem thêm

Dịch vụ phân tích môi trường

Ngày nay vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đặc biệt tại các khu công nghiệp, đô thị không còn là riêng lẻ của mỗi quốc gia hay một khu vực mà nó đã trở thành vấn đề của toàn cầu. Các quốc gia trên thế giới ngày càng phát triển nền kinh tế - xã hội thì đi song song với đó là môi trường bị tác động và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những năm gần đây đã xảy ra những sự biến đổi khí... Xem thêm

Khách hàng tiêu biểu