Miễn phí tư vấn lập báo cáo kế hoạch năm và 5 năm

Tư vấn lập báo cáo kế hoạch năm và 5 năm theo TT 09/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp hỏi về tư vấn lập báo cáo kế hoạch năm và 5 năm như thế nào, và cập nhật Web ra sao.

Để giúp đỡ doanh nghiệp trong vấn đề này, Chúng tôi: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng năng lượng môi trường Việt Nam sẽ thực hiện miễn phí dịch vụ này cho Quý Doanh Nghiệp.

Quy trình thực hiện là hướng dẫn Online trực tiếp trên Web.

Mọi thông tin liên hệ:

HOÀNG VĂN SANG.

VIET NAM ENVIRONMENT AND ENERGY

CONSTRUCTION CONSULTANT JSC

Add: 160/9/18 Truc road, Ward  13, District  Binh Thanh, HCM City

Tel: (+84) 028.35540372, Fax:(+84) 028.35540370.

Hand Phone: 0918699369

Khách hàng tiêu biểu