Lịch sử hình thành và phát triển.

Ngày 01/6/2009: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Năng Lượng và Môi Trường Việt Nam được thành lập, Có trụ sở 59 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình.: Lĩnh vực hoạt động chính là thực hiện tư vấn các dự án Tiết Kiệm Năng Lượng và giảm phát thải CO2.
Năm 2010: Phát triển hướng tư vấn dịch vụ môi trường và thi công xây lắp các hệ thống xử lý môi trường. Thực hiện đo kiểm lập báo cáo giám sát môi trường hàng năm và lặp báo cáo ĐTM cho các dự án. Thực hiện tư vấn nghiệm thu các dự án sau khi hoàn thành.
Năm 2011: Chính thức tham gia thị trường Xây Lắp Công Nghiệp, Điển hình là dự án xây dựng kho chứa và chiết nạp khí Gas – Công ty TNHH Thái Bình Dương. Đây chính là bước ngoặt lớn thay đổi tư duy thực hiện dự án trọn gói: Từ thiết kế, chế tạo, thi công lắp đặt các công trình công nghiệp.
Năm 2012: Chính thức tham gia thực hiện các dự án Kiểm Toán Năng Lượng và đầu tư tiết kiệm năng lượng, Điển hình là dự án cải tiến hệ thống lạnh cho nhà máy Bia SABmiler. Đồng thời thực hiện rất nhiều dự án tận dụng thu hồi năng lượng nhiệt, sử dụng năng lượng Biomass.
Năm 2013: Chính thức đầu tư kinh doanh thêm lĩnh vực khai thác và cung cấp vật liệu xây dựng. Đây là hướng đi lớn, mang tính chất đột phát đối với sự ra đời công ty TNHH Khai Thác Đá Xây Dựng Bình Dương.
Năm 2014: Chính thức tham gia thị trường Xây Lắp Thi Công ME trong các tòa nhà, Điển hình là dự án thi công ME tòa nhà SSG Văn Thánh – Công ty CP SSG Văn Thánh.

 

Khách hàng tiêu biểu