Tiết kiệm năng lượng – yếu tố “sống còn”

Ngày 18/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu yêu cầu đối với Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cuộc họp tổng kết, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.

Theo Ban chỉ đạo Chương trình, trong giai đoạn 1 của Chương trình đã tiết kiệm được 4,9 triệu tấn dầu quy đổi (TOE), tương đương với 3,4% tổng năng lượng tiêu thụ, trị giá 65.000 tỷ đồng theo giá dầu năm 2011. Từ năm 2013, mục tiêu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là tiết kiệm từ 5-8% tổng năng lượng tiêu thụ tương đương với 8-11 triệu TOE đến năm 2015.

Thống kê năm 2013 cho thấy, lượng điện năng tiêu thụ thực tế là 115,282 GWh điện thương phẩm, giảm so với dự báo khoảng 12,3%. Mặc dù nền kinh tế có ảnh hưởng của yếu tố tăng trưởng vĩ mô đối với nhu cầu tiêu thụ, tuy nhiên các hoạt động của Chương trình đã đóng góp một phần quan trọng trong việc giảm tốc độ tăng trưởng phụ tải điện toàn quốc.

EVN cho biết, năm 2013 các Tổng Công ty Điện lực đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tiết kiệm điện đề ra với 2,799 tỷ kWh, đạt 141% kế hoạch, tiết kiệm chi phí được khoảng 3.700 tỷ đồng.

Trong năm qua, Chương trình đã triển khai đồng bộ các hoạt động theo chiều sâu, tạo bước chuyển biến trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cuối cùng và triển khai bao quát các lĩnh vực từ sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng sử dụng nhiều năng lượng, giao thông vận tải, hoạt động dịch vụ, hộ gia đình, phổ biến phương tiện hiệu suất cao, TKNL.

Bên cạnh đó, hệ thống văn bản pháp quy, mạng lưới quản lý và triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã cơ bản hình thành. Hệ thống cơ sở dữ liệu về năng lượng đã triển khai thí điểm hệ thống lưu trữ, phân tích báo cáo, định mức chuẩn cho một số ngành như xi măng, thép, dệt may, chế biến thủy hải sản.

Khách hàng tiêu biểu