Báo cáo kết quả và thực hiện kế hoạch năm theo TT09/2012/TT/BCT

Tư vấn miễn phí báo cáo kết quả sử dụng năng lượng hàng năm

Hiện nay doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm bắt buộc phải thực hiện  5 việc sau.

  1. Thực hiện xây dựng mô hình quản lý năng lượng ( Điều 8  nghị định 21/2011/NĐ-CP). Việc chính của phần này là phải công bố mục tiêu chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng được định mức tiêu hao năng lượng cho từng thiết bị, từng dây chuyền, xây dựng được sơ đồ tổ chức bộ phận quản lý năng lượng.
  2. Thực hiện kiểm toán năng lượng theo định kỳ 3 năm/lần (Điều 9  nghị định 21/2011/NĐ-CP). Việc này rất chi tiết cần phải có người có chứng chỉ hành nghề kiểm toán mới được thực hiện. Quy định biểu mẫu và nội dụng theo phụ lục 4 của TT09/2012/TT-BCT.
  3. Thực hiện xây dựng báo cáo kế hoạch và thực hiện kế hoạch năm. Được thực hiện hàng năm và nộp về SCT trước ngày 15/1 hàng năm. Quy định biểu mẫu và nội dụng theo phụ lục 1 của TT09/2012/TT-BCT. ( Hay còn gọi là báo cáo kế hoạch năm và thực hiện kế hoạch năm).
  4. Thực hiện xây dựng báo cáo kế hoạch và thực hiện kế hoạch năm năm. Được thực hiện cập nhật hàng năm và nộp về SCT trước ngày 15/1 hàng năm. Quy định biểu mẫu và nội dụng theo phụ lục 3 của TT09/2012/TT-BCT. ( Hay còn gọi là báo cáo kế hoạch năm năm và thực hiện kế hoạch năm năm). Cũng được hiểu đây là báo cáo ước tính cho từng giai đoạn 5 năm một lần
  5. Sau khi xây dựng mô hình quản lý năng lượng, có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý năng lượng, thì phải đề cử người quản lý năng lượng. Người quản lý năng lượng phải được đào tạo và cấp chứng chỉ Người Quản Lý Năng Lượng do bộ Công Thương Cấp.

Chúng tôi sẽ thực hiện miễn phí tư vấn giúp Doanh Nghiệp thực hiện báo cáo kế hoạch năm và năm năm cũng như xây dựng mô hình quản lý năng lượng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ.

VIET NAM ENVIRONMENT AND ENERGY

CONSTRUCTION CONSULTANT JSC

Add: 160/9/18 Truc road, Ward  13, District  Binh Thanh, HCM City

Tel: (+84) 028.35540372, Fax:(+84) 028.35540370.

Hotline: 0918699369

Web:http://vneec.com.vn/vi/,  Email: vneec.sang@gmail.com

Khách hàng tiêu biểu