Xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm

Thực hiện xây dựng mô hình quản lý năng lượng theo Điều 8  nghị định 21/2011/NĐ-CP. Nội dung chính của phần này là phải công bố mục tiêu chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng được định mức tiêu hao năng lượng cho từng thiết bị, từng dây chuyền, xây dựng được sơ đồ tổ chức bộ phận quản lý năng lượng.

Chúng tôi sẵn sàng thực hiện miễn phí, để giúp doanh nghiệp xây dựng mô hình quản lý năng lượng 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ.

 

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng năng lượng và môi trường Việt Nam

Địa chỉ: 160/9/18 Đặng Thùy Trâm, Phường  13, Quận  Binh Thanh, Tp HCM

Tel: (+84) 028.35540372, Fax:(+84) 028.35540370.

Hotline: 0918699369

Web:http://vneec.com.vn/vi/,  Email: vneec.sang@gmail.com

Khách hàng tiêu biểu