Tư vấn kiếm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng đang được bắt đầu quan tâm trở lại gần đây do áp lực cắt giảm chi phí, xu hướng sử dụng năng lượng bền vững và các chương trình hỗ trợ kiểm toán năng lượng của chính phủ. Dịch vụ tư vấn kiểm toán năng lượng từ Công ty CP tư vấn xây dựng năng lượng và môi trường Việt Nam sẽ tư vấn chi tiết, cụ thể cho bạn mọi thông tin về vấn đề này.

Không chỉ các công ty, doanh nghiệp mà cả người dân cũng hướng đến thiết kế nhà cửa để sử dụng năng lượng khoa học, hiệu quả hơn. Ngoài yếu tố môi trường còn có một lý do đơn giản khác là ai cũng muốn giảm bớt khoản chi phí không nhỏ cho năng lượng mỗi tháng sử dụng.

Tư vấn kiểm toán năng lượng là hoạt động nhằm tư vấn cho khách hàng xác định mức tiêu thụ sử dụng năng lượng ở đâu, với số lượng bao nhiêu và tìm ra những cơ hội tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó xác định tất cả các dòng năng lượng tiêu thụ và xác định số lượng năng lượng được sử dụng theo những chức năng riêng rẽ.

tu-van-kiem-toan-nang-luonh

Kiểm toán năng lượng tương tự như một bảng kê cuối cùng của hệ thống kế toán được báo cáo định kỳ. Một chuỗi đầu vào bao gồm số lượng của mọi dạng năng lượng được tiêu thụ trong một chu kỳ đặc trưng và chuỗi thứ hai sẽ liệt kê năng lượng được sử dụng như thế nào.

Đến với dịch vụ tư vấn kiểm toán năng lượng, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ về quy trình kiểm toán năng lượng để từ đó xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng và tiềm năng cải thiện nguồn năng lượng hiệu quả. Kết quả phải thể hiện rõ ràng và lượng định được:

  • Lượng hoá mức năng lượng được tiêu thụ.
  • Chỉ ra các tồn tại trong vấn đề quản lý và sử dụng nguồn năng lượng.
  • Đưa ra những giải pháp quản trị nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
  • Đánh giá về những lợi ích, chi phí của các giải pháp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Thực hiện kiểm toán năng lượng sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Đánh giá thực trạng mức tiêu thụ năng lượng và xác định các đơn vị tiêu thụ năng lượng chính trong doanh nghiệp.
  • Xác định những giải pháp cải tiến mục đích nâng cao hiệu suất năng lượng, từ đó giảm chi phí đầu vào cho sản xuất và tăng thêm tính cạnh tranh giá thành sản phẩm đầu ra.
  • Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu luật định đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Kiểm toán năng lượng cũng quan trọng như kiểm toán tài chính chính vì thế sử dụng năng lượng kém hiệu quả là sự lãng phí rất lớn. Đến với công ty chúng tôi bạn sẽ được nhân viên nhiệt tình tư vấn cụ thể nhất trong gói dịch vụ tư vấn kiểm toán năng lượng

Khách hàng tiêu biểu