Lợi ích kiểm toán năng lượng bạn cần biết

Sử dụng máy móc thiết bị lạc hậu, thiết kế vận hành chưa phù hợp, quy trình vận hành chưa hiệu quả,…chính là những nguyên nhân chủ yếu gây thất thoát năng lượng. Kiểm toán năng lượng là hoạt động tiên quyết phải thực hiện khi doanh nghiệp triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng. Tham khảo bài viết dưới đây để biết được lợi ích kiểm toán năng lượng mang lại cho doanh nghiệp.

loi-ich-kiem-toan-nang-luong

Kiểm toán năng lượng là hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp, tòa nhà, quy trình sản xuất hoặc hệ thống,…mục đích đánh giá thực trạng hệ thống thiết bị sử dụng năng lượng, từ đó đưa ra những giải pháp tiết kiệm năng lượng khả thi về kinh tế và kỹ thuật, kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động tiết kiệm năng lượng.

Vai trò, lợi ích của kiểm toán năng lượng là gì?

Kiểm toán năng lượng mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích. Một vài lợi ích như:

  • Là một trong những bước đi đầu tiên và quan trọng để triển khai dự án tiết kiệm năng lượng, nhưng với điều kiện quá trình thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học.
  • Là tiền đề cho các hoạt động dẫn đến tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp và là cơ sở triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp chưa có được lợi ích kiểm toán năng lượng nếu các đề xuất không được thực hiện triệt để.
  • Kiểm toán năng lượng lặp lại thường xuyên đảm bảo một hệ thống quản lý năng lượng bền vững trong doanh nghiệp.
  • Khẳng định doanh nghiệp hoạt động đúng theo khuôn khổ pháp luật theo các quy định trong văn bản pháp luật cũng như các nghị định và thông tư liên quan.
  • Là hồ sơ hỗ trợ tiếp cận tín dụng ưu đãi cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Cụ thể khi doanh nghiệp quan tâm đến việc đầu tư các giải pháp năng lượng, các đơn vị tư vấn có thể đứng ra bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vay vốn với chi vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp. Một số ngân hàng đã đánh giá và hỗ trợ các doanh nghiệp các nguồn vốn vay ưu đãi như: BIDV, Viettinbank,…
  • Tiết kiệm chi phí năng lượng, tiết kiệm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh. Đây được xem như là mục tiêu cao nhất và có lợi nhất đối với doanh nghiệp khi muốn thực hiện kiểm toán năng lượng và đầu tư giải pháp tiết kiệm năng lượng.
  • Giảm bớt sự ô nhiểm, phát thải, đảm bảo chất lượng cuộc sống. Lợi ích này liên quan đến yếu tố phát triển cộng đồng, xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Lợi ích kiểm toán năng lượng mang lại nhiều giá trị thiết thực. Tuy nhiên hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự quan tâm đúng mức về nó.

Bạn cần tư vấn kiểm toán năng lượng hãy liên hệ chúng tôi

 

Khách hàng tiêu biểu