Quyết định 1221/QĐ-TTg ngày 21/9/2018

Ngày 21/9/2018 chính phủ đã ban hành quyết định 1221/QĐ-TTg công bố danh sách các đơn vị tiêu thụ năng lượng trọng điểm trong năm 2017. Như vậy với các doanh nghiệp nằm trong danh sách sẽ phải thực hiện trách nhiệm tuân thủ theo điều 33 của Luật Sử Dụng Năng Lượng Tiết Kiệm và Hiệu Quả. Các nội dung chính cần thực hiện như sau.

  1. Thực hiện kiểm toán năng lượng 3 năm/lần.
  2. Lập báo cáo kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từng hàng năm và năm năm
  3. Thực hiện chỉ định người quản lý năng lượng có chứng chỉ quản lý năng lượng của Bộ Công Thương.
  4. Xây dựng mô hình quản lý năng lượng theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  5. Xây dựng chế độ trách nhiệm với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để có thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng năng lượng và môi trường Việt Nam.

Địa chỉ: 160/9/18 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Điện thoại:028.35540370, hotline: 0918699369.

Download tài liệu: Xem chi tiết danh sách file

Khách hàng tiêu biểu